Wytyczne w Zakresie Marki i Zezwoleń

Przeczytaj uważnie tę umowę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące Twoich praw i środków zaradczych.