Zasady rejestru domen najwyższego poziomu (TLD)

Przeczytaj uważnie tę umowę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące Twoich praw i środków zaradczych.