Wytyczne w zakresie marki i zezwoleń

Przeczytaj uważnie tę umowę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące Twoich praw i środków zaradczych.