Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

Zyro .htaccess breaks other sites

Modified on:
zyro breaks down zyro htaccess

Since this issue requires more knowledge, please submit a ticket to our Help Desk and we will assist you right away.