Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

"Unable to read 0 bytes in FILE_NAME.php on line 0" error

Modified on:
Unable to read 0 bytes in FILE_NAME.php php error php binary mode

If you see "Unable to read XXX bytes in FILE_NAME on line 0" or similar error message when visiting your website, it means you did NOT upload files in BINARY mode.

Please delete all uploaded files and re-upload them again in BINARY mode.

This error message is NOT related to hosting server, so if you keep getting this error, please just re-upload ALL files in BINARY mode, or ask for assistance from your FTP client publisher to understand how to upload files in BINARY mode.