Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

Is allow_url_fopen enabled on your servers?

Modified on:
allow url fopen allow url open allow_url_fopen

PHP function allow_url_fopen is enabled on all of our Shared Hosting packages.