Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

How to enable error_log.txt logging over .htaccess file

Modified on:
error log error_log.txt error_log

To start logging your PHP errors to an error_log file instead of the .logs folder, add the following lines to your .htaccess file:
# log PHP errors to a file
php_flag log_errors on
php_value error_reporting 32767
php_value error_log "error_log.txt"

IMPORTANT: Make sure to make a backup of your previous .htaccess file before making any changes to as incorrect settings can make your website inaccessible.