Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

How to add login form to my website?

Modified on:
Password Protected Directories login form protect password password protect htpassword

You can protect individual directories using 'Password Protected Directories' feature in your Control Panel.