Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

How can I change my hosting account's password?

Modified on:
change password change hosting password change hosting account password modify password modify hosting password modify hosting account password password

Your hosting account's password can be quickly changed through your website's Control Panel by accessing the Change Password menu.

Changing your Hosting account's password will also change your default FTP account's password. Your Hostinger Profile password will not be changed.