Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

How can I access my Control Panel?

Modified on:
cpanel access cpanel login cpanel cpanel login

You can access your website's Control Panel with just a few clicks:

Start by logging into your Members Area. Locate the Hosting section button that can be found either at the top of the Members Area page or by accessing the Home page. In the Hosting section, you will see all of Your Hosting Accounts. Choose the Hosting Account you wish to access by clicking on it. Choose Manage in the newly appeared options to access the accounts' Control Panel.