Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

Help, my account was canceled!

Modified on:
account canceled canceled inactivity

We do not cancel accounts without a reason. If your account got canceled, it means that you have done that by yourself through your Control Panel or you had illegal files (phishing, child porn and etc.) and we had no other choice but to cancel your account.