Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

Help, I can't install Joomla components!

Modified on:
joomla components joomla scripts joomla plugins

This is a known issue with Joomla script - some components cannot be installed correctly when uploading component files via browser window.

Please upload all Joomla components using FTP client such as Filezilla, or go to your Control Panel -> File Manager and installation should work just fine.