Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

Google Maps is working in the website builder but it is not working on my website

Modified on:
google maps maps website builder zyro maps

In order to use Google Maps on your website, it is necessary to create an API key. Inside your Website Builder, click on the Google Maps widget and you will see a pencil icon on a top right corner of the form, click on the icon:

Click "Properties":

Get an API Key from https://developers.google.com /maps/documentation/javascript /get-api-key , enter it in the “API Key” field and apply changes: