Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

Can I enable Zlib compression?

Modified on:
PHP Zlib Compression

You can quickly enable/disable "Zlib Compression" for your Hosting Account through your Control Panel.

To enable/disable "Zlib Compression", access your Control Panel and search for the PHP Configuration menu. Alternatively, you can simply type "PHP" into the Search Bar at the top of your Control Panel page.


In the newly opened PHP Configuration menu, search for the "Zlib Compression" field. Choose to either enable or disable it and click Save at the bottom of the menu.