Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

Can DNS clustering be enabled?

Modified on:
DNS clustering DNS cluster

DNS clustering cannot be enabled on a shared hosting server since it requires significant modifications to our system. However, our virtual private servers (VPS) do support this feature.