Baza wiedzy

Znajdź artykuły informacyjne i poradniki dotyczące rozwiązywania problemów
i inne informacje techniczne związane z usługami Hostingera.

Are MySQL heap tables supported?

Modified on:
mysql heap table supported use database

MySQL heap tables are supported and can be used on our servers.