Artykuły Bazy Wiedzy

Jak utworzyć plik .htaccess? Aby utworzyć plik .htaccess należy: 1. Otworzyć edytor tekstu na swoim komputerze. Polecamy Notatnik (Windows), SimpleText (Macintosh), lub Emacs (Linux / UNIX). 2. Zapisać plik jako .htaccess (włącznie z kropką na początku). 3. Upewnić się, że edytor tekstu nie dodał rozszerzenia .txt do nazwy pliku. Jeśli nazwa pliku posiada to rozszerzenie (.htaccess.txt), zmieniamy nazwę pliku i usuwamy .txt. 4. Zanim zacznie się wpisywać kod w nowym pliku, należy upewnić się, że wyłączone jest zawijanie wierszy. Jest to istotne, ponieważ większość poleceń .htaccess musi być zawarta w jednej linii. 5. Teraz można wpisać kod do pliku. 6. Następnie wysłać plik .htaccess na serwer, używając trybu ASCI. Plik .htaccess ma wpływ na folder, w którym się znajduje i wszystkie jego podfoldery.

WRÓĆ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress