Artykuły Bazy Wiedzy

Czy obsługujecie qsappend | przekierowania QSA w .htaccess? Tak, są one w pełni obsługiwane. Przykład tego typu przekierowania mogą Państwo zobaczyć wklejając poniższe informacje do swojego pliku .htaccess: Options +FollowSymlinks RewriteEngine on RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L] # Rewrite URL to forward to a folder RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ foldername/$1 [L,QSA]

WRÓĆ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress