Artykuły Bazy Wiedzy

How can I fix/repair and optimize database it myself? Zoptymalizować / naprawić swoją bazę danych mogą Pańśtwo przez phpMyAdmin: Po zalogowaniu się do cPanelu należy wybrać ikonę menedżera Baz Danych MySQL. Na dole ekranu znajduje się link do phpMyAdmin. Kliknięcie w ten link otworzy nową stronę z ekranem głównym phpMyAdmin. Następnie proszę wybrać Bazy Danych. Wypisane zostaną wszystkie stworzone bazy danych. Proszę wybrać z listy tą bazę danych, nad którą chcą Państwo pracować. Wyświetlone zostaną wszystkie tabele z tej bazy danych. Proszę kliknąć link "Sprawdź Wszystkie" (Check All) w dolnym lewym rogu, a następnie z menu rozwijanego wybrać "Zoptymalizuj/Napraw Tablicę" (Optimize /Repair Table).

WRÓĆ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress