Artykuły Bazy Wiedzy

Czy jest włączona obsługa .htacess? Tak, .htaccess jest w pełni obsługiwany. Należy jednak pamiętać, że używamy ścieżek wirtualnego użytkownika do katalogu domowego, a więc pojawią się błędy przy próbie włączenia adresów przyjaznych wyszukiwarkom (engine friendly URLs). Można to naprawić dodając następującą linię do pliku .htaccess: RewriteBase / Należy ją umieścić jako pierwszą w pliku .htaccess. Uwaga: jeśli instaluje się skrypt w podkatalogu, jak np. www.yoursite.com/forum/, należy dodać regułę RewriteBase /forum/ do pliku .htaccess znajdującego się w folderze public_html/forum/.

WRÓĆ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress