Artykuły Bazy Wiedzy

Pojawia się błąd access denied kiedy importuję bazę danych przez phpmyadmin Jeśli błąd odmowy dostępu wyświetlany jest podczas próby zaimportowania pliku kopii zapasowej MySQL poprzez phpMyAdmin, najprawdopodobniej zapytanie MySQL zawiera niedozwolone (zabronione) zapytania. Proszę otworzyć plik MySQL i upewnić się, że nie ma zapytania takiego jak "use database" lub podobnego. Również proszę sprawdzić czy plik MySQL nie zawiera żadnych nazw baz danych MySQL / nazw użytkowników / haseł (jeśli plik jest importowany z innego hosta, najprawdopodobniej nazwa bazy danych lub nazwa użytkownika / hasło będzie tutaj inne). Plik powinien zawierać standardowe kwerendy MySQL jak CREATE TABLE i INSERT, aby działać poprawnie.

WRÓĆ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress