Artykuły Bazy Wiedzy

Jak zablokować IP używając pliku .htaccess? Możesz zablokowaćdostęp do swojej strony określonym adresom IP przy użyciu pliku .htaccess. Należy stworzyć ten plik w swoim folderze public_html i dodać poniższe przykładowe linie: order allow,deny deny from 127.0.0.1 allow from all Zablokuje to dostęp wszystkim użytkownikom o adresie IP 127.0.0.1. Zmień tą wartość, aby zablokować wybrane IP. Pełną listę krajów i ich IP znajdziesz pod adresem: https://www.countryipblocks.net/country_selection.php

WRÓĆ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress