Artykuły Bazy Wiedzy

Jakie są limity dot. typów plików i ich rozmiarów? W przypadku przesyłania plików przez FTP, nie ma żadnych limitów dotyczących typów czy rozmiarów plików. Jeśli przesyłają Państwo pliki używając PHP (zamiast FTP), maksymalny rozmiar pliku to 8MB i nie może on zostać zwiększony. Jeśli Państwa plik jest bardzo duży, przesyłanie go na serwer przez interfejs WWW może się nie powieść, a więc zalecamy przesyłanie dużych plików przy użyciu FTP.

WRÓĆ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress