Artykuły Bazy Wiedzy

Pojawia się błąd 'MySQL server has gone away' Jeśli pojawi siękomunikat o błędzie "MySQL server has gone away", może być tak, że skrypt nie jest zoptymalizowany i tworzy zbyt wiele połączeń z bazą danych (lub Państwa strona jest bardzo aktywna, ma wielu użytkowników online w tym samym czasie). Można również uzyskać ten błąd jeśli skrypt wykonuje ciężkie / wolne zapytań MySQL. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy baza danych jest dobrze zoptymalizowana i zawiera indeksy, gdzie potrzeba. Należy skontaktować się z twórcami skryptów i poprosić pomoc. Można także wyszukać w Google tego komunikatu o błędzie: http://www.google.com/search?q=MySQL+server+has+gone+away

WRÓĆ
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress